คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติหลัก


  1. การจัดการเส้นทางการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตรวจสอบด้วยระบบ GPS
  2. ตรวจสอบประวัติเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะได้สูงสุด 30 วัน
  3. มอบหมายงานและจัดการงานได้ในทันที (Real-Time)
  4. มีการตรวจสอบการจัดส่ง (POD) พร้อมการเก็บหลักฐานด้วยลายเซ็นหรือภาพถ่าย
  5. ข้อมูลเส้นทางการเดินทางและการจราจร
  6. การสื่อสารแบบ Walkie Talkie หรือ Push-To-Talk (PTT) ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนวิทยุสื่อสารแบบสองทาง
  7. สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบพิกัดความเร็วในระหว่างการขับขี่
  8. ระบบตรวจจับการติดเครื่องยนต์ (หมายเหตุ: กรณีนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริม Bluetooth สำหรับการตรวจจับการติดเครื่องยนต์)

แอปพลิเคชั่น Android Mobile

Screenshots

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4