นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

ของ

บริษัท สกายฟร็อก จำกัด (“สกายฟร็อก”)

ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 4

Updated: ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

https://www.skyfrog.net  (“เว็บไซต์สกายฟร็อก” หรือ “เว็บไซต์”) ให้บริการโดย บริษัท สกายฟร็อก จำกัด (“สกายฟร็อก”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นและมีความสำคัญ เพื่อใช้ในการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้รับทราบการติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือท่านสามารถจัดการการใช้งานคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้

 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็น ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ และจะถูกติดตั้งในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้

 1. ประโยชน์ของคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้สกายฟร็อกทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์สกายฟร็อก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการออกแบบและการให้บริการบนเว็บไซต์ได้ดีขึ้นและตรงความต้องการการใช้งานของท่าน นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 1. ประเภทของคุกกี้

โดยทั่วไป สามารถจัดหมวดหมู่คุกกี้ตามรูปแบบการทำงานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย การยอมรับคุกกี้ประเภทนี้ ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์สกายฟร็อก ดังนั้นถ้าหากท่านปิดกั้นคุกกี้ประเภทนี้ สกายฟร็อกจะไม่สามารถรับประกันการใช้งานหรือความปลอดภัยของท่านบนเว็บไซต์สกายฟร็อกได้ สกายฟร็อกใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผล Strictly Necessary Cookies

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ เว็บไซต์สกายฟร็อกไม่มีการรวบรวมและใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ แต่ประการใด

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมของท่าน เว็บไซต์สกายฟร็อกมีการรวบรวมและใช้งานคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ โดยใช้ฐานความยินยอม (consent) โดยท่านสามารถปฏิเสธความยินยอมได้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการ เว็บไซต์สกายฟร็อกไม่มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) แต่ประการใด

 1. การรวบรวมและใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์สกายฟร็อก รวบรวมและใช้งานคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และถือเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์สกายฟร็อก ได้แก่

 • ASPNET_SessionId เป็นคุกกี้แบบเซสชั่น (session cookies) สำหรับ .NET Web Application เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ user session เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 1 วัน
 • skf-timezone เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่า Timezone เพื่อการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 1 วัน
 • dpdpa_consent เป็นคุกกี้ที่ใช้ในการจดจำความยินยอม (consent preference) ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์สกายฟร็อกเก็บคุกกี้นี้แบบ session cookie โดยลบคุกกี้นี้ทันทีเมื่อปิด Web Browser
 • antihacker_cookie เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตรวจจับการโจมตีเว็บไซต์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 1 วัน

สกายฟร็อกใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (contract) และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) นี้

นอกจากนั้น เว็บไซต์สกายฟร็อก รวบรวมและใช้งานคุกกี้ประเภทเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) จดจำการตั้งค่าของท่านและเพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 • ys-grid_pod_jobview_listview เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน
 • ys-panel-pod-jobpreview เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน
 • ys-grid_hanheld_list เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน
 • ys-grid-expense-view เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน
 • ys-grid-showlist-bpd เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน
 • ys-grid_shipment_listview เป็นคุกกี้ที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลข้อมูล เว็บไซต์สกายฟร็อกกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้นี้ เป็น 5 เดือน

สกายฟร็อกใช้ฐานความยินยอม (consent) ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลคุกกี้ประเภทเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ โดยท่านสามารถปฏิเสธความยินยอมได้ผ่านการตั้งค่าคุกกี้

 1. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต การตั้งค่าดังกล่าวมักจะพบได้ในเมนู ‘ตัวเลือก’ หรือ ‘การตั้งค่า’ ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์สกายฟร็อกจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://aboutcookies.org

การใช้งานคุ้กกี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาคำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับเว็บไซต์