การติดตามยานพาหนะด้วย GPS

ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ของ SKYFROG ช่วยธุรกิจต่างๆ ในการติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ของ SKYFROG เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ ซอฟต์แวร์นี้ใช้การเชื่อมต่อแบบ Cloud Computing เพื่อให้สำนักงานใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามยานพาหนะได้จากทุกที่

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์การติดตามยานพาหนะด้วย GPS ของ SKYFROG

การติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์(Real-time)

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามดูตำแหน่งของยานพาหนะได้

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

สามารถช่วยธุรกิจในการปรับปรุงเส้นทางการจัดส่งสินค้า ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาในการเดินทาง

เพิ่มความโปร่งใส

ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามกิจกรรมของยานพาหนะได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถเพิ่มความโปร่งใสให้กับธุรกิจ

ซอฟต์แวร์การติดตามด้วย GPS ของ SKYFROG จึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความโปร่งใสได้

RUGGED SMARTPHONE: ZEBRA TC26
The low-cost mobile phone alternative that boosts productivity with the right business features, the right durability, the right business-class accessories, and the industry’s most comprehensive powerful set of value-add software tools.

SKYFROG MOBILE DELIVERY
SUCCESSFULLY VALIDATED WITH ZEBRA TC26