Skyfrog Company Limited

Skyfrog Co., Ltd. (เดิมชื่อ Simat Soft Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นบริษัทลูกของ Terabyte Plus Plc. (TERA) และอยู่ในกลุ่มบริษัท Nex Point Plc. (NEX) และ Energy Absolute Plc. (EA) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เราเป็นผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา Software สำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งกระจายสินค้า และโลจิสติกส์

Skyfrog Co., Ltd. เป็น All-in-One Service Provider โดยเรามีทีมงานผู้เชียวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้า ด้าน IT และ Operations ทั้งหมด รวมถึงจัดหา Software และ Hardware ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย สำหรับบริการหลังการขาย เรามี Call Center support ลูกค้าตลอดเวลา (24 x 7)

Skyfrog Co., Ltd. เราเป็นผู้นำในตลาดที่มีความเชียวชาญในการ Implement ระบบ Transportation Management System (TMS) ให้กับลูกค้า โดยระบบ SKYFROG TMS เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเองโดยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น TOA, Dohome, Hmpro, Pepsico, P&G, SiS Distribution, Ricoh, Hafele, Linfox, M-Senko, KerryApex, KCG, ฯลฯ โดยระบบ SKYFROG TMS ครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนงาน (Vehicle Route Planning Optimization) การปฏิบัติงาน (Mobile App for Execution and ePOD) และ การติดตามควบคุม (GPS Tracking, Data Analytics Dashboards, Reports) โดยระบบ SKYFROG TMS สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ ERP & WMS อาทิเช่น SAP S/4 HANA, SAP B1, Microsoft Dynamics 365, Infor, Manhattan WMS, ฯลฯ โดยระบบ SKYFROG TMS ถูกยืนยันจากลูกค้าหลายรายว่าสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ได้มากกว่า 10-20% โดยลูกค้าบางรายสามารถถึงจุดคุ้มทุนค่าลงทุนระบบได้ หลังจากใช้ระบบไปแค่ 3-6 เดือน

Skyfrog Co., Ltd. ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆที่ เนื่องจากเราเสนอราคาที่สมเหตุสมผล คุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ลูกค้าหลายๆรายยินดีที่จะช่วยแนะนำต่อให้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรายใหม่ๆ สามารถเข้าเยี่ยมชมการทำงานที่หน้างานจริงควบคู่กับการใช้ระบบ SKYFROG™ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงได้ (ต้องนัดหมายล่วงหน้า)

สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ 02-692-8731-4, 062-596-0666 หรือ sales@skyfrog.net

บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ISO/IEC 29110

software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs)

บริษัท สกายฟร็อก จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง ผู้ใช้ ผู้เข้าชม (“ท่าน” หรือ“ลูกค้า”) ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ดังประกาศต่อไปนี้