บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG ช่วยธุรกิจต่างๆ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG เป็นบริการที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งทำให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงทุนด้าน Server และ Infrastructure ต่างๆ เอง ทำให้ประหยัดต้นทุน

คุณสมบัติเด่นของ SKYFROG Web Application

SKYFROG Web Application เป็นซอฟต์แวร์บน Web Browser ที่ให้บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG มีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

การติดตามแบบเรียลไทม์

สามารถตรวจสอบตำแหน่งของยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์

การบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลการติดตามยานพาหนะ เช่น ตำแหน่ง ความเร็ว ทิศทาง และเวลา

การแจ้งเตือน

สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น ยานพาหนะออกนอกเส้นทาง หรือความเร็วเกินกำหนด

กำหนดลำดับความสำคัญของงาน

สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงาน ที่มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบสถานะ การรับงานด้วยหลักฐานภาพถ่าย และลายเซ็น

สามารถตรวจสอบสถานะ การรับงานด้วยหลักฐานภาพถ่าย และลายเซ็น

ตั้งค่า Points of Interest (POI)

สามารถตั้งค่า Points of Interest (POI) เช่น ตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจในบริเวณนั้น เช่น สวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ระบบการแจ้งยืนยันสถานะ การจัดส่งสินค้าผ่านทางอีเมล์แบบ Real-time

มีระบบการแจ้งยืนยันสถานะ การจัดส่งสินค้าผ่านทางอีเมล์แบบ Real-time สำหรับยานพาหนะที่ใกล้มาถึงจุดหมาย หรือทำงานสำเร็จ

ระบบแจ้งเตือน

มีระบบแจ้งเตือน เมื่อยานพาหนะมีการขับออกนอกเส้นทาง หรือมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด หรือแบตเตอรี่ของเครื่องมือถือใกล้จะหมด

ตรวจสอบรายงาน

สามารถตรวจสอบรายงาน (Reports) ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของงาน การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และรายงานอื่นๆ อีกกว่า 30 ชนิด

บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนสำหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ