You are currently viewing พลิกโฉมการขนส่งยุคใหม่ด้วย TMS เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
Transportation Management System (TMS)

พลิกโฉมการขนส่งยุคใหม่ด้วย TMS เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 • Post author:
 • Post category:Blog

ปัจจุบันการขนส่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักหล่อเลี้ยงธุรกิจ เป็นขุมพลังขับเคลื่อนให้สินค้าและบริการเดินทางไปถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความท้าทายของปี 2024 ที่เต็มไปด้วยปัจจัยแปรปรวน ระบบจัดการการขนส่ง หรือ TMS จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ธุรกิสามารถฝ่าฟันอุปสรรค ช่วยวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบ TMS ว่าทำไมถึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ธุรกิจทุกประเภทไม่ควรมองข้าม

ระบบจัดการขนส่ง TMS คืออะไร?

TMS หรือ Transportation Management System เป็นซอฟต์แวร์การจัดการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ TMS มีคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการขนส่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายส่วนหลัก ดังนี้

 1. การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning): ระบบ TMS ช่วยในการวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด การจัดการโหลดสินค้า และการวางแผนการขนส่งตามเวลาที่กำหนด
 2. การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management): ระบบ TMS ช่วยในการติดตามและจัดการคำสั่งซื้อสินค้าจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด รวมถึงการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. การติดตามและการตรวจสอบ (Tracking and Visibility): ระบบ TMS ช่วยในการติดตามสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสินค้าและเวลาที่จะถึงจุดหมายได้
 4. การจัดการค่าใช้จ่าย (Freight Management): ระบบ TMS ช่วยในการคำนวณและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. การจัดการเอกสาร (Documentation Management): ระบบ TMS ช่วยในการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการขนส่งอื่น ๆ
 6. การรายงานและการวิเคราะห์ (Reporting and Analytics): ระบบ TMS มีเครื่องมือในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง ทำให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการได้
Transport Management Solution

ประโยชน์ระบบ TMS นำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

 • 1. ความเป็นระบบและประสิทธิภาพ ระบบ TMS ช่วยให้การจัดการขนส่งเป็นไปอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ โดยช่วยในการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากร การทำนายความต้องการ และการจัดส่งสินค้าให้เข้าถึงและจัดส่งตรงเวลา
 • 2. ลดค่าใช้จ่าย การใช้ระบบ TMS ช่วยให้สามารถจัดการเส้นทางการขนส่งที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 • 3. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ระบบ TMS มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งหรือการจัดสรรทรัพยากรตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้โดยอัตโนมัติ
 • 4. เพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า การมีระบบ TMS ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและสร้างความพึงพอใจในการบริการ
 • 5. เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและรายงาน ระบบ TMS ช่วยให้การติดตามและรายงานสถานะการขนส่งของสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำ

ลงทุนใน TMS เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

การลงทุนในระบบ TMS เปรียบเสมือนการลงทุนในอนาคตที่ยั่งยืน ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทาย ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผล และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง พร้อมกับสร้างคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้ระบบ TMS เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันและอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปี 2024 นี้ ดังนั้น การลงทุนในระบบ TMS จึงเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในทุกมิติ พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยระบบ TMS หรือยัง?

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และโซลูชัน TMS ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณได้ที่ sales@skyfrog.net / โทรศัพท์ (+66) 02-692-8731-4 หรือ Line ID : @skyfrog

หากสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเข้าร่วม FREE Workshop การใช้งานระบบ(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ SKYFROG WORKSHOP