บริการแบบ Cloud

บริการแบบ Cloud ของ SKYFROG เป็นโปรแกรมบน Web Browser ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนเรื่อง Server และ Infrastructure ต่างๆ เอง ทำให้ประหยัดต้นทุน และสามารถเริ่มใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีอีกอย่างนึงของ Web Application คือ เครื่องแต่ละเครื่องของผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ สามารถเปิดใช้งานระบบได้ทันทีผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome หรือ Internet Explorer โดย SKYFROG Web Application มีคุณสมบัติเด่นๆ บางประการ ดังนี้


  1. สามารถตรวจสอบตำแหน่งสมาร์ทโฟน หรือยานพาหนะที่เปิดใช้งาน SKYFROG ได้ในแบบ Real-time
  2. สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรตลอดเส้นทางที่ยานพาหนะที่ใช้ SKYFROG ขับผ่าน
  3. สามารถตรวจสอบประวัติเส้นทางของยานพาหนะได้สูงสุด 180 วัน
  4. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงาน ที่มอบหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ให้กับเจ้าหน้าที่ สถานที่ และในเวลาที่เหมาะสม
  5. สามารถตรวจสอบสถานะ การรับงานด้วยหลักฐานภาพถ่าย และลายเซ็น
  6. สามารถตั้งค่า Points of Interest (POI) เช่น ตำแหน่งที่เป็นจุดสนใจในบริเวณนั้น เช่น สวนสาธารณะ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อพนักงานในการสร้างงานรับหรืองานส่งสินค้าให้กับลูกค้าในครั้งถัดๆ ไป
  7. มีระบบการแจ้งยืนยันสถานะ การจัดส่งสินค้าผ่านทางอีเมล์แบบ Real-time สำหรับยานพาหนะที่ใกล้มาถึงจุดหมาย หรือทำงานสำเร็จ
  8. มีระบบแจ้งเตือน เมื่อยานพาหนะมีการขับออกนอกเส้นทาง หรือมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด หรือแบตเตอรี่ของเครื่องมือถือใกล้จะหมด
  9. สามารถตรวจสอบรายงาน (Reports) ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของงาน การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ และรายงานอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิด